Anna Sehested

  • Anna Sehested

    Kontaktoplysninger

    E-mail: amarj@vejle.dk
    Telefon: 30543261
    Adresse: Bakkevænget 8, 7323 Farre

I min dagpleje er der:
Røgfrit Ingen dyr

Jeg lægger vægt på:
Tryghed – omsorg og nærvær

Genkendelighed i hverdagen, ro om børnene, tid til hvert enkelt barn. Følger kommunens læreplanstemaer.

Vi er meget ude, både hjemme og i næromgivelserne. Her kan sanserne og motorikken komme til udfoldelse. Her spiser vi også ofte vores mad.

Dagens forløb:
Dagen formes efter børnenes ressourcer og alder. Der skal være tid til fordybning både  inde og ude.

Kost:
I dagligdagen har jeg fokus på sund og varieret kost.

Forældresamarbejde :
Jeg lægger vægt på åbenhed – ærlighed og dialog med forældrene.

Legestuen:
Vi går i heldagslegestue en gang om ugen i Give. Ugedagen for legestuen skifter en gang om året. Jeg møder ind i Legestuen om morgenen, således at børnene afleveres og afhentes der. Legestuen er god for børnene da de møder andre børn og voksne.

Har været dagplejer i Farre i 28 år. Er stadig meget glad for mit job, da der altid er en udvikling i gang. Jeg er gift og har 2 voksne børn og 3 børnebørn.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Lene Nielsen
Skriv dit barn op til dagpleje